Elevsammensætning

På Tjele Efterskole optager vi ca. 120 elever til 8., 9. og 10. klassetrin. Da vi har mange forskellige linjefag, som henvender sig til mange forskellige typer, er vores sammensætning også meget bred. Det er en væsentlig del af skolens værdigrundlag at optage elever med vidt forskellig baggrund og skolemæssige kompetencer.

Vi reserverer gerne mellem 10-15% af pladserne til elever med særlige behov. Elever med særlige behov er elever, hvor vi har en særlig opmærksomhed og ekstra ressourcer på plads, så de også kan gennemføre et efterskoleår på normal vis. Vi har stor succes med at inkludere dem i efterskolefællesskabet på en sådan måde, at både de ressourcestærke elever og eleverne med særlige behov har en positiv oplevelse.