Økonomi og statstilskud

Praktisk – om betaling

Prisen for et skoleår udregnes på baggrund af en ugepris. Ugeprisen er fast for hele skoleåret. Skolen underviser i 42 uger om året. Staten giver et tilskud til betalingen, som er indkomstafhængig. På baggrund af de oplysninger vi får på ansøgningsskemaet, søger skolen om tilskud. Tilskuddet beregnes af ministeriet, og betyder at forældrene kun skal betale en del af det samlede beløb for et skoleophold. Tilskuddet, som hedder statsstøtten, er forskellig fra familie til familie, idet både indkomst, samlevers indkomst og antallet af søskende indgår.

Du kan læse mere i Om økonomien (pdf)

Prisberegning

Prisberegneren er en service som ydes af Efterskoleforeningen. I Prisberegneren kan du få den aktuelle ugepris for det skoleår du søger til.
Selvom man ikke kender sin årsindkomst præcist, giver den alligevel et godt billede. Her vil du også kunne se en tilnærmet værdi på den del af beløbet, du selv skal betale, og hvor stort statstilskuddet er.
Ring til skolen, hvis du er i tvivl, eller gerne vil have hjælp.

All inclusive – ingen ekstra regninger

Betalingen til Tjele Efterskole dækker alle omkostninger i hele skoleåret, og der kommer ikke ekstraregninger til rejser, redskaber, uniform eller undervisningsmaterialer. Udlandstur, ekskursioner og normale udgifter forbundet med linjefag er inkluderet i de 11 rater som dækker betalingen.