Tilgængelighed

Lovgivningen kræver åbenhed og tilgængelighed for brugerne af det danske undervisningssystem, og dokumenterne her på siden giver mulighed for at sammenligne skolens præstationer med andre skoler. Efterskolerne indberetter karakterer centralt, og ministeriet tilbyder en statistik, så man kan se resultatet. Bemærk at man kan vælge mellem 9. og 10. årgang, og flere år tilbage. Det er endvidere muligt at sammenligne Tjele Efterskole med gennemsnittet i Viborg kommune og med resten af landet.

Undervisningsministeriet har midlertidigt nogle tekniske problemer, hvorfor nogle af de følgende links ikke fungerer p.t.

Gennemsnit på udannelsestrin/fag

Oplysninger om karakterfordeling

Overgangsfrekvens til anden uddannelse/beskæftigelse

Frafald og fuldførelsesfrekvens (pdf)

Turboklassen I turboklassen tilbyder vi studieforberedende undervisning for 10. klasses elever, der ønsker at fortsætte med en gymnasial uddannelse. Læs mere
Skolens karaktergennemsnit For at forstå turboklassen, er vi nødt til at tage første lektion i begrebet gennemsnit. Læs mere