Digital undervisning

Udforsk

Bredbånd og trådløst internet

Hele skolens område er dækket af et 250 Mbit hurtigt trådløst netværk. Med over 20 access-points er der sikkerhed for hurtig forbindelse på hele skolens område, hvad enten det drejer sig om undervisningslokaler, sportshallen, BMX-laden eller elevernes værelser. Eleverne kobler på netværket med deres Uni-login og har derefter adgang til printer, internet, elektronisk skoletaske og Skoleplan. Netværket er overvåget, så ulovlige handlinger minimeres. Vi har meget få tilfælde af ulovligheder, selvom netværket bruges meget, også til online spil og Facebook.

Skoleplan

Alle elever har adgang til programmet Skoleplan, hvor de kan se deres skema og de karakterer, der bliver givet. I Skoleplan registreres eventuelle forsømmelser også. Når læreren klikker i protokollen, registrerer skoleplan automatisk, om eleven er kommet for sent, og hvor mange minutter. Eleven og forældrene kan således løbende holde sig orienteret om forsømmelsernes omfang. Skemaet er altid aktuelt. Med Skoleplan følger også et postsystem, så eleverne kan kommunikere direkte med lærerne, hvad enten det handler om skemaændringer eller lektier/opgaver. Derudover kan man se ugens menu, fødselsdage med meget mere. Skoleplan indgår i Forældreintra.

Smartboard

Alle skolens undervisningslokaler er udstyret med Smartboard, og alle lærere er udstyret med computere, så undervisningen kan foregå med den sidste nye teknologi. Via Skoleplan fører læreren protokollen, der automatisk følger læreren og klassens skema, og tager hensyn til, om der er elever, der er fritaget af forskellige årsager, såsom køkkentjans, sygdom eller andet.
Da lærere og elever altid er på nettet, kan der udveksles filer/opgaver og aftales aflevering. Smartboard virker både som traditionel tavle, og som adgang til internettet, med de mange muligheder det giver. Den enkelte lærer sætter selv dagsordenen for, hvad der er tilladt i klassen, med hensyn til brug af elektroniske apparater. Der vil være forskel fra lærer til lærer, og fra situation til situation, og det påhviler eleven at indrette sig derefter.

Webbaseret undervisning

Med udgangspunkt i et velfungerende trådløst netværk, er det muligt at bruge nyudviklede læringsplatforme på nettet. Tjele Efterskole bruger undervisningsplatforme fra forskellige udbydere til fagene dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, biologi, geografi, samfundsfag, kristendomskundskab og historie.
Derudover abonnerer vi på elektroniske ordbøger og grammatiksystemer. Dette medfører naturligvis, at eleven har brug for en velfungerende bærbar computer under hele skoleopholdet.

Hjælp til læsningen

Skolen abonnerer på programmet CD-ORD, og har også kendskab til IntoWords, så det er muligt at få hjælp til læsning, stavning og skrivning. Vi har mulighed for at hjælpe ordblinde med at blive fortrolige med brugen af de digitale hjælpemidler.

Bærbar computer

Bærbar computer eller iPad
Skolens netværk er uhyre enkelt at anvende, og bliver for hvert år mere og mere internetbaseret, hvilket betyder lavere krav til computerteknologi. Det er for det meste også muligt at bruge alle Apple-produkter samt diverse smartphones. Det er i dag muligt at anskaffe en bærbar computer til undervisningsbrug for under 2000 kroner. iPads har vist sig at være mindre gode til undervisningsbrug, så skolen forventer, at eleverne har en funktionsdygtig bærbar computer til undervisningsbrug.