Så er der gang i TE’s jobmesse. Eleverne fra 8. og 9. Klasse fremlægger om forskellige erhverv.